Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
četvrtak, 15 avgust 2019 15:38

U Predškolskoj ustanovi

"Vera Gucunja"

i dalje se odvija niz aktivnosti

 


U objektu "Bubamara" vaspitačice Bojana Jozić i pripravnik volonter Slavica Vukićević realizovale su igre "Na mostiću", "Obrnuta upustva" i "Pronađi mesto". Cilj igara je razvoj svesti o drugima. Zadatak je bio da se deca međusobno dogovaraju, pronalaze rešenja i pomažu jedni drugima.

Deca iz objekta "Bubamara" su sa svojom vaspitačicom Tatjanom Vučković i saradnikom Aleksandrom Lalić sprovela matematičku aktivnost "Šta je gore, a šta dole". Cilj aktivnosti bio je pravilno imenovanje i određivanje prostornih relacija, kao i razvojne orijentacije u prostoru.

U objektu "Cvrčak" vaspitačice Elena Ezgeta, Bojana Milojević i Ivana Radić Tatin, su u starijoj jaslenoj grupi realizovale plesnu aktivnost. Cilj ove aktivnosti su lakoća i sloboda u izražavanju muzičkog doživljaja uz snalaženje u prostoru i sposobnost ovladavanja njime.