Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
četvrtak, 01 avgust 2019 15:44

Sastanak na temu

promocije Potprojekta SRB7

 

video prilog


 

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru iz Beograda u saradnji sa predstavnicima Grada Sombora, u zgradi Županije, održali su sastanak na temu promocije Potprojekta SRB7 i animacije tržišta, a sve u cilju poboljšanja vidljivosti projekta.

Nešto više o održanom sastanku za televiziju "Sreće" rekao je Željko Janjić, koordinator u Komesarijatu za izbeglice Zapadnobački okrug.

Prema Janjićevim rečima situacija na tržištu je dinamična, i očekuje da će biti zainteresovanih ponuđača. Na sastanku su pored organizatora prisustvovali su i predstavnici Agencija za prodaju nekretnina kao i potencijalni ponuđači koji su zainteresovani za prodaju svojih stambenih objekata.

Podsećanja radi, Potprojekat SRB7 obuhvata modalitet stambenog rešenja – pribavljanje stanova u javnu svojinu Republike Srbije, a kojim se kupljeni stanovi dodeljuju u zakup izabranim korisnicima sa mogućnošću kupovine. Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak prikupljanja pismenih ponuda i izbora najboljih ponuđača.