Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
utorak, 30 jul 2019 17:33

NSZ raspisala javni pozivNacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2019. godini.

Ovaj program obuke za potrebe poslodavca za zaposlena lica sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština, sa ciljem održanja zaposlenja kod poslodavca.

Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog. Pod posebnim usavršavanjem smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu koje nisu prenosive ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti, dok se pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte i delatnosti.

Obuku može izvoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje može poslodavcu, na osnovu zahteva, da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju obuke radi posebnog usavršavanja u iznosu do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše 100.000 dinara po polazniku.

Na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja isplaćuju se sredstva u iznosu do 60% od ukupno opravdanih troškova, a najviše 100.000 dinara po polazniku.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra tekuće godine.

Sve dodatne informacije o programu obuke mogu se dobiti u svakoj organizacinoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.