Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
petak, 26 jul 2019 15:13

"Meteor Commerce"

poklonio zemljište opštini Odžaci

 

video prilog

Kompanija "Meteor Commerce" Sombor poklonila je opštini Odžaci zemljište na kome se nalazi autobuska stanica u Odžacima.  Ugovor o poklonu potpisali su mr Latinka Vasiljković, predsednica opštine Odžaci i Jeca Ilić, generalni direktor Kompanije "Meteor Commerce".

Zemljište koje je "Meteor Commerce" poklonio opštini Odžaci površine je 2805 kvadratnih metara i na njemu se nalaze stanični peroni, a nekada je tu bila i zgrada biletarnice sa čekaonicom i kafanom koja je izgorela u požaru pre četiri godine. Preostalo zemljište koje je zauzimala autobuska stanica ostaje u vlasništvu "Meteor Commerca" i kompanija će ga koristiti u funkciji svoje delatnosti koja je vezana za poljoprivredu.

Latinka Vasiljković ističe da je potpisivanjem ugovora o poklonu omogućeno da se predmetna nepokretnost i u buduće koristi za potrebe autobuske stanice, što je bio i jedan od uslova poklonodavca kompanije "Meteor Commerce" i njenih vlasnika porodice Drobilović.