Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
petak, 26 jul 2019 15:06

Anketa :

U sklopu ovonedeljne

ankete pitali smo naše sugrađane

- kako bi po njima trebalo da se reši

problem niske stope

nataliteta u našoj zemlji?

 

video prilog