Štampa
NOVOSTI - SOMBOR
sreda, 24 jul 2019 15:38

Sastanak na temu

promocije "Potprojekta SRB7"

 


Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru doo Beograd u saradnji sa predstavnicima Grada Sombora, u četvrtak, 1. avgusta, u sali broj 108 Gradske uprave Grada Sombora sa početkom u 11 časova održaće sastanak na temu promocije Potprojekta SRB7 i animacije tržišta, a sve u cilju poboljšanja vidljivosti projekta.

Potprojekat SRB7 obuhvata modalitet stambenog rešenja – pribavljanje  stanova u javnu svojinu Republike Srbije, a kojim se kupljeni stanovi dodeljuju u zakup izabranim korisnicima sa mogućnošću kupovine. Stanovi se kupuju na tržištu kroz postupak prikupljanja pismenih ponuda i izbora najboljih ponuđača.

Organizatori sastanka pozivaju predstavnike Agencija za prodaju nekretnina kao i potencijalne ponuđače, zainteresovane za prodaju svojih stambenih objekata, da prisustvuju sastanku kako bi bili informisani o svim detaljima postupka.