17 01 2019 / 13:06

TELEVIZIJA SREĆE SOMBOR
news menu leftnews menu right
PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
ponedeljak, 20 novembar 2017 16:07

Sednica Opštinskog

veća Apatin

 

 

Sednica Opštinskog veća opštine Apatin je započela usvajanjem zapisnika sa 28. redovne, kao i 8. i 9. vanredne sednice Opštinskog veća.U drugoj tački utvrđen je predlog Odluke o bližim uslovima i kriterijumima za obustavu pružanja komunalnih usluga koji se tiču neredovnih i nesavesnih platiša čija su dugovanja veća od 20.000 dinara i traju duže od 2 meseca.Sledećom tačkom utvrđen je predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Apatin. Prilikom utvrđivanja predloga konsultovani su vlasnici ugostiteljskih objekata koji su podneli peticiju u vezi radnog vremena.

U nastavku sednice utvrđen je predlog Rešenja o prenosu javne svojine sa opštine Apatin na Srpsku pravoslavnu crkvu, Crkvena opština Apatin, a radi izgradnje crkve u Prigrevici. Usvojen je i predlog Rešenja o usvajanju predloga teksta oglasa radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin radi izgradnje, putem javnog nadmetanja.

U šestoj tački je usvojen predlog Zaključka o utvrđivanju predloga odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin.Usvajanjem naredne dve tačke utvrđen je predloga Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2017/2018. godinu koji će kontrolisati zimsku službu, a utvrđen je i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na operativni plan zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2017/2018. godinu. Plan je izmenjen u odnosu na prošlu godinu u smislu pojedinih prioritetnih ulica, a na osnovu iskustava i predloga od prošle godine.

U sledeće tri tačke utvrđeni su predlozi Odluke o izmeni Odluke o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin, predlog Rešenja o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje u opštini Apatin i razmatranje godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin za 2018. godinu. Izmene se su se ticale usklađivanja broja ljudi radi operativnijeg rada.

U dvanaestoj tački usvojen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Apatin. Sve inspekcije će biti dužne da dostave planove rada i kontrolne liste koje će biti objavljene na sajtu opštine Apatin.Opština je u obavezi da do 31. decembra utvrdi prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Apatin, pa je sa tim u vezi sledećom tačkom usvojen predlog rešenja o utvrđivanju iste.

Na osnovu preporuke Vlade Srbije, usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti da se subjektu privatizacije Građevinskom preduzeću „ Mostogradnja“ AD Beograd otpišu i konvertuju potraživanja.U naredne dve tačke, usvojen je predlog zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar-septembar 2017. godine, kao i predlog Rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar- 30. septembar, koji se tiče tri javna preduzeća čiji je osnivač opština Apatin.

Sedamnaestom i osamnaestom tačkom usvojen je predlog zaključka o davanju saglasnosti JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ i JKP „Naš dom“ iz Apatina da 50% ostvarene dobiti upotrebe za finansiranje investicije. U dvadesetoj, dvadesetprvoj, dvadesetdrugoj i dvadesettrećoj tački je na osnovu tužbi koje su dobili protiv opštine Apatin, a zbog potrošenih predviđenih sredstava na toj poziciji, Veće usvojilo predlog rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve kako bi se isplatili zahtevi za naknadu štete.

Sledećom tačkom usvojen je predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od 26 zahteva na vansudsko poravnanje je pristalo 17 oštećenih lica.Dvadesetpetom i dvadesetšestom tačkom usvojen je predlog Zaključka o usvajanju zahteva za naknadu štete.U poslednjoj tački usvojen je predlog Zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Apatin u nazivu prodavnice auto-delova.

 
REKLAMNI PROSTOR Rezervišite odmah:

Novogodišnje i Božićne Čestitke

Centar za edukaciju

Robna kuca MILANO

Malac Genijalac Sombor

DDG Fashion Sombor

Amigo KAFA

Pagi FOTO

Beli labud 037

Pergamona Sombor

Emma's Fusion Sombor

Fondacija Josip Peić

Grubex doo

DDG Fashion Nove kolekcije
Ауторско право 2008-2017 © РТВ СРЕЋЕ Сва права задржава. Веб дизајн: Жељко Томић .