Grad Sombor se priključio u akciju „16 dana aktivizma“

Grad Sombor uključio se u akciju „16 dana aktivizma” koja ima za cilj da probudi svest o problemu nasilja nad ženama i da se preduzmu akcije za suzbijanje ovog problema.

Akcija je počela juče, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

U toku kampanje, vodeći računa o epidemiološkim merama, Gradu će se priključiti i institucije koje rade na sprečavanju nasilja nad ženama. Kampanja će biti usmerena na pozitivnu stranu života, podržavanju i podsticanju svih žena koje trpe nasilje, da li psihičko, fizičko, ili na radu, da uspešno okončaju lošu situaciju u kojoj se nalaze.

Redakcija

Redakcija