Definisani novi rokovi za učešće u programu „Moja prva plata“

Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u programu „Moja prva plata“, definisani su novi rokovi po fazama realizacije programa.

Prijavljivanje kandidata realizovaće se u periodu od 08. oktobra do 08. novembra tekuće godine, dok će se proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijati u periodu od 08. oktobra do 15. novembra.

Konačna lista izabranih poslodavaca i kandidata, sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca, biće objavljena na portalu mojaprvaplata.gov.rs, najkasnije do 27. oktobra tekuće godine.

Nakon objave sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, od 28. novembra do 14. decembra ove godine.

Redakcija

Redakcija