Aktivnosti JKP „Zelenilo“ u Bačkom Bregu, Kolutu i Bezdanu

Javno komunalno preduzeće “Zelenilo” realizovalo je i obnovu sportskih igrališta u naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.

Na košarkaškom terenu u Bačkom Bregu postavljene su nove table i obruči sa mrežicama, a u Kolutu je popravljen postojeći koš.

U Bačkom Bregu su pridodate još dve nove klupe.

Takođe, radnici Odeljenja javne rasvete realizovali su aktivnosti u naseljenom mestu Bezdan.

Dotrajale sijalice na banderama zamenjene su novim na više lokacija u Bezdanu, a učestale prijave kvarova na području Sombora usledile su, kako smo već informisali, nakon olujnog vetra od prošlog utorka.

Redakcija

Redakcija