Agrobiznis centar objavio konkurs za subvencionisanje individualnih poljoprivrednih gadzinstava

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, u saradnji sa Gradom Somborom, objavio je drugi konkurs u 2020. godini za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje poljoprivredne gazdinstava na teritoriji grada Sombora.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu sa teritorije Grada Sombora, koja nisu koristila sredstva na konkursu proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih Agrobiznis centra od 27. januara 2020. godine.

Za realizaciju Konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje i unapređenje funkcionisanja individualnih poljoprivrednih gazdinstava, predviđen je ukupan iznos od 10.000.000.00 dinara. Sredstva za podršku investicija prema Konkursu dodeljuju se bespovratno.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 250.000,00 dinara, a minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000,00 dinara.

Redakcija

Redakcija